« Späť

S vďakou myslíme na Vás všetkých

S vďakou myslíme na Vás všetkých

- Správy z Domov Panny Márie Eucharistickej pre deti v Kapčigaji od slovenského kňaza Ondreja Slávika, September 2012 -

 

September sa pre nás tradične začal “Pjervim zvonkom” našich detí, ktoré sme spoločne sprevádzali v sobotu 1. septembra na otvorenie nového školského roku. Niektoré z nich išli do školy po prvý raz, niektoré naopak v tomto roku končia základnú školu. V ten istý deň naši starší študenti nastúpili na stredné školy v Almate. V nedeľu počas svätej omše sme sa zvlášť modlili za školákov, študentov, ich učiteľov a vychovávateľov a posvätili sme knihy a školské pomôcky vďaka ktorým v tomto roku budú nadobúdať nové vedomosti.
Na začiatku mesiaca sme sa rozlúčili so sestrou Margaritou (Beáta Kovalíková) z kongregácie Školských sestier Notre Dame, ktorá na našej misii pôsobila tri roky a vo svojej službe bude pokračovať v meste Balchas v strednom Kazachstane. Kňazi našej farnosti Ondrej Slávik a Jozef Jackanin, sa spoločne zúčastnili posviacky nového katedrálneho chrámu v Karagande. Tejto pre Kazachstan veľkej udalosti sa s nimi zúčastnil aj kňaz Jozef Slezák, ktorý na našej misii pomáhal jeden mesiac a v polovici septembra sa vrátil pokračovať vo svojej službe na Slovensku.
 
S radosťou sme privítali v Kapčagaji sestru Tamaru z kongregácie sestier Nepoškvrneného Počatia Panny Márie, ktorá prešla v Poľsku záverečnou formáciou a slávnostne odovzdala Večné sľuby. Teraz spoločne s nami pokračuje v rozvíjaní katolíckej misie na juhu Kazachstanu.
 
Našu farnosť v tomto mesiaci navštívilo 8 kňazov našej diecézy, ktorí tu prežívali svoju duchovnú obnovu a upevňovali vzájomné priateľstvá. Tešili sme sa zo svadby našich farníkov Alexeja a Eleny, ktorí po 19 rokoch spoločného života uzavreli sviatostné manželstvo a tiež z nových stretnutí pri Božom Slove, ktoré v našej farnosti našli svoje stále miesto každý štvrtok večer.    
 
Na konci mesiaca k nám prišla vzácna návšteva z USA. Pán Vincent Bus z organizácie Konferencie katolíckych biskupov USA, ktorí už dlhé roky pomáhajú rozvíjať našu farnosť a dielo Ocagov v Kapčagaji. Strávili sme s ním poslednú nedeľu mesiaca a jeho návšteva bola veľmi príjemná a priateľská.
 
V priebehu celého mesiaca sme pokračovali v opravách nášho študentského domu v Almate a priestorov na učenie pre deti v Kapčagaji, aby sme im spolu s našimi dobrodincami vytvorili čo najlepšie podmienky pre vzdelanie. Smutné pre nás v tomto mesiaci bolo, že sme prišli o nášho misijného psa Kuzju, ktorý s nami prežil viac ako 4 roky a bol pre deti ozajstným verným priateľom a ochrancom.
 
Vďaka dobrému a stálemu počasiu sme sa počas celého mesiaca usilovali tráviť voľný čas s deťmi čo najviac vonku, najmä na prechádzkach v parku a pri jazere. Keďže v tomto mesiaci sme nestihli rozbehnúť našu materskú škôlku, ktorú bude od októbra zatiaľ navštevovať 6 našich detí, robili sme pre nich rôzne výlety do prírody, mini ZOO, kina a tiež sa najmenšie deti spolu s nami zúčastnili dvoch misijných ciest do dediny Bakanas ku miestnemu spoločenstvu veriacich. 
 
Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Vďaka za správu. Posielam modlitbu, nech sa vám darí plniť Božie dielo. emoticon
Odoslané 17.10.2012 22:00.