« Späť

Dobrovoľníci v Kapčigaji

Dobrovoľníci v Kapčigaji

- Správy o činnosti pre Domy pre deti v Kapčigaji, August 2009 -

V mesiaci august sme sa zúčastnili dvoch festivalov, Campfestu v Kráľovej Lehote a Hajdukfestu v Levoči, na ktorom zbierka bola hlavnou benefičnou myšlienkou festivalu. Účastníkom týchto dvoch podujatí sme umožnili bližšie spoznať domov v Kapčigaji a deti, ktoré v ňom našli svoje útočisko. Pomohli nám v tom nielen propagačné materiály, ale aj osobné rozhovory s ľuďmi, ktorí mali možnosť navštíviť Domy pre deti v Kapčigaji a prežiť niekoľko mesiacov dobrovoľníckou pomocou v ňom. Ďakujeme Baške a Michalovi, ktorí merali dlhú cestu, aby sa s nami podelili o svoje zážitky z domova, všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa podieľali na uskutočnení zbierky a najmä tým, ktorí prispeli.