« Späť

Dobrovoľníčka roka je s nami a ako naša misia cez Vianoce ŽIJE

Dobrovoľníčka roka je s nami a ako naša misia cez Vianoce ŽIJE

- Správy z Domov Panny Márie Eucharistickej pre deti v Kapčigaji od slovenského kňaza Ondreja Slávika, December 2012 -

 

Počas adventných nediel sme v našej farnosti začali po svätej omši organizovať okrem prípravy dospelých farníkov ku sviatostiam aj duchovno-zábavné poobedie pre deti a mládež. Deti sa najprv s otcom Jozefom venovali téme konkrétnej adventnej nedele, ktorú v skupinách rozoberali a potom vďaka skorej a bohatej snehovej nádielke sme s nimi trávili zaujímavý čas vonku.

Počas prvej adventnej nedeľe sa podarilo zapojiť do súťaže o najzaujímavejší snehových výtvor okrem detí aj niektorých našich vychovávateľov a farníkov. Neskôr sa táto pokojná súťažná aktivita spontánne premenila na „snehovú vojnu“, ktorá svojou dĺžkou a zábavou prekonala očakávania nás všetkých.

    

Každý piatok adventného obdobia sme slávili „rorátne sväté omše“, aj za účasti niektorých z detí, ktoré boli schopné skoro ráno vstať z postele.  

Na Slovensku sa 04.12.2012 uskutočnilo pod záštitou Ministerstva zahraničných vecí a občianskeho združenia C.A.R.D.O. oceňovanie dobrovoľníkov roka. S nadšením sme prijali ocenenie v kategórii „Práca s deťmi a mládežou“ pre našu dobrovolníčku Evu Krajčovičovú, ktorá okrem našej misie pôsobila veľa rokov na západe Kazachstanu v meste Uralsk a predtým v Jakutsku v Ruskej federácii. Sme úprimne radi, že sa toto ocenenie dostalo práve do jej rúk.

Na deň spomienky svätého Mikuláša sme pokračovali v tradícii našej farnosti, keď deti po svätej omši navštívil v kostole tento svätec a deti sa mu za darčeky odmenili piesňami a básňami, ktoré sa v poslednom čase naučili.

Na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie sme spoločne s naším biskupom Jose Luisom oslávili hody našej farnosti a po svätej omši tradične v modlitbe zasvätili Domy Panny Márie, našu farnosť a mesto Kapčagaj Najsvätejšej Trojici a Panne Márii. Na druhý deň po tejto slávnosti sme pokrstili v našom kostole na žiadosť rodičov chlapca Marsela Nikolaja.

Otec Jozef spolu so sestrami a hudobníkmi počas celého mesiaca vytrvalo pripravoval s deťmi a mládežou Vianočnú scénku, ktorú ponúkli farníkom a našim priateľom na štvrtú adventnú nedeľu po obede. Pretože scénka bola veľmi pekná a výborne pripravená, boli naše deti a mládež pozvaní zahrať ju v Katedrálnom kostole v Almate v sobotu pred Novým rokom. Tam sa na programe organizovanom sestrami Matky Terezy zúčastnilo spolu s rodičmi okolo 150 detí z núdznych rodín.

      

Vianoce sme začali tradične štedrou večerou, pri ktorej deti dostali darčeky v podobe sladkostí a albumov s ich vlastnými fotografiami, ktoré ich nesmierne potešili. Na polnočnej svätej omši sa v tomto roku zúčastnilo prekvapujúco veľa ľudí, s ktorými sme v liturgii spoločne ďakovali a modlili sa za blízkych ľudí a naše potreby. Na prvý vianočný sviatok sa po svätej omši uskutočnilo farské kolo maliarskej súťaže detí, ktorú zorganizoval almatinský otec biskup Jose Luis. Naša porota vybrala dve detské  maľby v mladšej a dve v staršej kategórii, postupujúce do diecézneho kola, ktoré sa uskutoční v polovici januára.

Pred Novým rokom do našej farnosti tradične zavítal „Ded Maroz“. Naši dobrodinci manželia Jurij a Manana z Almaty pozvali hercov, ktorí urobili program pre deti žijúce v Očagoch, našim farským deťom a chudobným deťom z Kapčagaja. Bolo ich spolu 80 a vďaka dobrodincom sa nielen dobře zabavili, ale dostali aj darčeky v podobe sladkostí a ovocia, ktoré nám okrem našich priateľov z Almaty darovali pracovníci Kasina Aladin, ktoré sa nachádza v Kapčagaji.

     

Pretože naším deťom Novoročné sviatky zabezpečili naši darcovia, usilovali sme sa aj my pomôcť iným. Preto sme darčekmi a pohostením pomohli spolu s našimi priateľmi z protestantskej cirkvi pri organizácii „Novoročnej jedličky“ pre 60 telesne a duševne postihnutých detí v Kapčagaji.

So starým rokom sme sa rozlúčili najprv ďakovnou svätou omšou, potom dobrou spoločnou večerou a následne trojhodinovým zábavným programom, ktorý nám priniesol veľa radostných spoločných chvíl na konci roku. Hodinu pred polnocou sme zotrvali v ďakovnej adorácii pred Najsvätejšou Sviatosťou a do Nového roku sme vstúpili slávením polnočnej svätej omše k úcte Pany Márie Bohorodičky.