« Späť

Jedenkrát Zdravas Mária

Na začiatku novembra, počas jesenných prázdnin v našej farnosti sme organizovali stretnutie mládeže. Tohto stretnutia sa zúčastnili aj naše staršie deti. Téma bola veľmi zaujímavá «Radosť zo slobody». Na tomto stretnutí mali mladí možnosť vybrať si jednú z 2 fazúľ. Biela znamenala — chcem byť slobodným a dodržiavať zákon Kazachstanu a do 21 roku života nebudem piť alkohol. Vybrať si červenú znamenalo, že nevydržím a budem piť alkohol. Skoro všetci si vybrali bielu a v nedeľu na sv. omši v obetných daroch priniesli vyhlásenie, v ktorom sa zaviazali k zdržiavaniu sa pitia alkoholu do 21 roku života. Na tomto stretnutí mali možnosť si vypočuť svedectvo jedného materiálne dobre zabezpečeného človeka, ktorý sa stal bezdomovcom a vďaka sestrám Matky Terezy, prijal krst, nepije, pomáha biednym. Povedal aj dvoje svedectvo oslobodenia. 

 

Nezabúdame a modlíme sa aj za duše v očisci. Naše cintoríny sa nachádzajú poväčšine ďaleko od našich príbytkov. Na cintoríne v Kapčigaji sú pochované deti, ktoré žili v Očagoch. 

 

 

 

 

V Kapčigaji je niekoľko základných škôl. Našu Oľu, ktorá navštevuje základnú školu č. 1, vybrali aby ju reprezentovala na matematickej olympiáde. Gratulujeme jej.

 

 

 

Deti sa zúčastnili výstavy v štátnom múzeu, kde si mohli pozrieť zaujímavé fotografie. Na fotografiach videli rozvoj svojho štátu. 

 

 

 

Prišla zima - radosť deťom - dobré je byť na čerstvom vzduchu. 

Prišla zima. Prišli i rôzne choroby. Zdraví sú solidárni - navštívili lekáreň.  Deti sa tešia - nepôjdeme do školy! 

 

Naše kamarátky z Poľska nám pomáhajú s domácimi úlohami. V škole sa na nás sťažujú, že sa nechceme učiť, živoť nás nezaujíma, nemáme trpezlivosti, rodičia nás nevychovali … . Preto vás prosíme, keď si prečítate správy o nás, pomodlite sa za nás k našej dobrej Mame, jedenkrát Zdravas Mária.
Prajeme Vám, aby ste naplno prežili čas adventu.

Ďalej