« Späť

Konanie verejnej zbierky

Konanie verejnej zbierky

- Správy o činnosti pre Domy pre deti v Kapčigaji, Júl 2009 -

Našim aktuálnym projektom je pomoc Domom pre opustené deti v meste Kapčigaj v Kazachstane. Ministerstvo vnútra SR zareagovalo na našu žiadosť o povolenie konania verejnej zbierky kladne a preto od 27. júla 2009 začíname realizovať celoročnú zbierku. Stretnúť nás môžete na rôznych akciách, prispieť však môžete priebežne (jednorázovo, alebo pravidelne) na číslo účtu 0524211378/0900. Výnos zo zbierky bude použitý na nákup potravín, oblečenia, pokrytie nákladov na ubytovanie, zabezpečenie konkrétnej lekárskej starostlivosti, školských pomôcok, kníh, a iných nevyhnutných potrieb pre plnohodnotný život detí v domoch pre deti v Kapčigaji.

ĎAKUJEME!

Predchádzajúci