« Späť

Nový život v Kristovi pre naše deti

Nový život v Kristovi pre naše deti

- Správy z Domov Panny Márie Eucharistickej pre deti v Kapčigaji od slovenského kňaza Ondreja Slávika, Jún 2012 -

Na začiatku júna sme oslávili spoločne Medzinárodný deň detí, ktorý sa v našej farnosti spojil s krstom 9 detí. Sviatosť krstu prijali Elada-Magdaléna, Alexander-Andrej, Sergej-Peter, Ljudmila-Tereza, Sardin-Damián, Diljana-Michaela, Indira-Laura, Dilnaz-Tereza a Dijana-Marija. Do konca mesiaca k nim pribudli ešte Ravil-Andrej a Timur-Jozef.

Na slávnosť Tela a Krvi Kristovej prijalo sviatosti Pokánia a Eucharistie 7 detí – Anastázia, Svetlana, Vasilij, Anastázia, Gulzan, Elina a Mária. Na prijatie sviatosti ich dlhý čas pripravovala veľmi zodpovedným spôsobom sestra Margarita. Žiaľ niektoré z detí, ktoré mohli spolu s nimi sviatosti prijať, boli nútení rodičia zobrať pre pretrvávajúce problémy. 

                                    

V polovici mesiaca odišla po troch rokoch služby na našej misii sestra Viktória, ktorá bude ďalej pôsobiť v Poľsku. Za tento čas urobila veľký kus práce pre dobro našej misie, aj deti, ktoré boli zverené jej starostlivosti. 

V tomto mesiaci sme cestovali do Astany, aby sme vybavili potrebné dokumenty pre Viktora Zotenka, druhého z našich odchovancov, ktorý dostal možnosť študovať na Slovensku. Viktor sa bude učiť na športovej škole a zároveň trénovať futbal. Týždennú cestu do Astany sme spojili s výletom, kedy sme okrem hlavného mesta navštívili aj farnosti v Karagande a Balchase.

24.júna zakončili po troch rokoch svoju službu na našej misii slovenské sestry Konzolata a Margarita, ktoré vynikajúcim spôsobom spravovali dom svätej Kláry a za dobu svojej služby pomohli mnohým deťom prežiť čas detstva dôstojným a radostným spôsobom. Sestra Konzolata po rozhodnutí provinciálnej sestry ostáva pôsobiť na Slovensku a sestra Margarita bude pôsobiť vo farnosti Balchas v Kazachstane.