« Späť

Odmenou nám je aj výborný prospech našich detí

Odmenou nám je aj výborný prospech našich detí

- Správy z Domov Panny Márie Eucharistickej pre deti v Kapčigaji od slovenského kňaza Ondreja Slávika, Máj 2012 -

Tlak miestnych orgánov na našu misiu postupne zoslabol. Stále sa vynárajú nové útoky, ale dôležité pre nás je, že ďalej pokračujeme v službe deťom a farnosti.

V tomto mesiaci sa urobil veľký kus práce na oprave nášho študentského domu v Almate. Investovalo sa veľa síl a prostriedkov, aby sa vylepšili podmienky na bývanie pre našich študentov a aby dom od budúceho roka mohol pomôcť čím viacerým mladým ľuďom.

25.mája sa skončil pre deti základných škôl školský rok. Mnohé z našich detí ho skončili s výborným prospechom a mnohé sa v učení polepšili aj vďaka tomu, že majú príležitosť žiť v našich domoch.

Majiteľ miestneho aquaparku nám aj v tomto roku ihneď na začiatku sezóny ponúkol bezplatné navštevovanie tohto zariadenia, ktoré nám vynikajúcim a najmä bezpečným spôsobom pomáha využiť s našimi deťmi veľa voľného času v období prázdnin.

Rodičia detí, ktorí majú doma primerané podmienky, si na čas letných prázdnin zobrali svoje deti domov.