« Späť

Podporovatelia pribúdajú

Podporovatelia pribúdajú

- Správy o činnosti pre Domy pre deti v Kapčigaji, Október 2009 -

V mesiaci október sme sa zúčastnili s našou zbierkou seminára Oheň. Taktiež sme navštívili Banskú Bystricu, kde sme pripravili krátky program pre deti 1. stupňa základnej školy. Ďakujeme spoločenstvu Marana Tha, bratom Redemtopristom z Banskej Bystrice, vedeniu Základnej školy Narnia a tiež všetkým, ktorí pomohli pri zorganizovaní zbierky alebo prispeli na Domov detí v Kapčigaji.

Máme radosť z pribúdajúceho počtu fanúšikov na Facebooku, je nás už viac, ako 1000!
V najbližšej dobe sa môžete tešiť na novinky nielen z aktivít nášho občianskeho združenia, ale aj zo života v domove v Kapčigaji.

Pozdrav z Kapčigaja zasielajú: