« Späť

S našimi deťmi v lete a radosť v ich očiach

S našimi deťmi v lete a radosť v ich očiach

- Správy z Domov Panny Márie Eucharistickej pre deti v Kapčigaji od slovenského kňaza Ondreja Slávika, Júl 2012 -

Počas tohto mesiaca nás sprevádzalo veľmi horúce počasie, ktoré pomohlo tomu, že deti mohli čo najkrajšie prežiť čas prázdnin. Na zaslúženú dovolenku odišli viacerí z našich zodpovedných, preto aj pri menšom počte detí, práce zostalo naďalej dostatok.

Navštívilo nás veľa hostí z iných farností diecézy, aj iných miest Kazachstanu. Na začiatku sa u nás konal tábor pre deti z Almaty a tiež nás navštívili druhý raz  počas prázdnin deti z farností  Simkent a Taraz, vzdialených od nás 800 kilometrov.

Počas celého mesiaca sme pokračovali v opravách nášho domu pre študentov v Almate, aby od septembra naša mládež mohla žiť v dôstojných podmienkach. Pri oprave domu tentoraz pomáhali najmä dievčatá.

16.júla sa začal detský tábor pre deti z našej farnosti. Františkánka, sestra Anna s nimi vždy doobeda preberala témy dotýkajúce sa našej viery a poobede sme využili každý deň horúceho leta na kúpanie sa v miestnom aquaparku, alebo na kapčagajskom jazere. Počas detského tábora sme spoločnou večerou s farníkmi, aj deťmi žijúcimi v Ocagoch oslávili narodeniny otca Ondreja.

                

Po dlhom čakaní sa podarilo vybaviť potrebné povolenie od zodpovedných orgánov pre príchod otca Jozefa Jackanina CSsR na našu misiu. Jeho príchod očakávame na začiatku augusta.

Na konci mesiaca nás navštívilo niekoľko veriacich rodín z farnosti Talgikurgan, ktorí si k nám prišli oddýchnuť a tiež niekoľko dievčat z Almaty, ktoré sa počas víkendu venovali deťom.

V tomto mesiaci sme pokrstili dve nové farníčky Evelínu Magdalénu a Valentínu Máriu.