« Назад

Mesiac máj v Kapčigaji

Každý deň je plný spomienok, radosti, smútku... . Aj takéto dni boli v mesiaci máj. Niekedy si myslíme, že deň ide za dňom. A predsa je to inak. Hlavne keď ho prežívame pod ochranou Panny Márie. Deti v Kapčigaji vedia, že to je ich hlavná patrónka, mama, sestra, kamarátka, ktorej každý deň odovzdávajú všetko.


Panna Mária vie, že aj z tejto diecézy raz budú kňazi, ktorí budú ohlasovať radostnú zvesť Božieho syna Ježiša Krista. Preto bdie nad stretnutím miništrantov tejto diecézy, ktoré sa konalo v Kapčigaji. 

Na tomto stretnutí počúvali prefekta seminára z Karagandy i seminaristov i naši chlapci z Očagov. Prosme i za nich, aby si vybral Pán na svoju žatvu aj chlapcov z Očagov. 

V priestoroch, v ktorých sa detí nachádzajú potrebujú stále niejakú opravu alebo niečo vybudovať či zmeniť. Výmena starého, nahradila nielen bezpečnejšie, ale i krajšie oplotenie. 

 

 


Deti nezabudli, že o. Artur je kňazom 17 rokov a o. Šimon 6 a preto sa pri slávení Eucharistie modlili za nich a tiež im zablahoželali k ich sviatkom. 
 

 

 

Túžobne očakávaný deň, pre niektorých s radosťou, pre niektorých nie, ale to tak v živote býva. Ale aj tak všetci sa tešia, pretože je koniec školského roka. 
Naši prváci majú za sebou prvý rok takej „nastojaššej“ (skutočnej) školy. Naši štvrtáci majú tiež za sebou prvú časť základnej školy. Na budúci rok stanú sa staršími žiakmi.

 

Môžeš ukončiť 9-tú triedu alebo 11-tú. Svetlana sa rozhodla, že sa rozlúči zo základnou školou, ale nie s učením. 

Čas prázdnin musí venovať učeniu, aby sa pripravila na skúšky. Jej túžba je študovať pedagogiku. A ostatné detí  sa pripravujú na letné tábory a tešia sa, že cez prázdniny budú so svojími rodičmi, či blízkymi.

 

V tieto dni ich navštívila Dr. Angelika Schmähling z organizácie Renovabis. Táto organizácia im pomáha pri opravách domov a podporuje pri organizovaní letných táborov. 

 

 

Informovala: S. Emília

 

Комментарии