« Späť

Ak máš málo, podeľ sa

Ak máš málo, podeľ sa

- Správy z Domov Panny Márie Eucharistickej pre deti v Kapčigaji od slovenského kňaza Ondreja Slávika, Január 2012 -

Do Nového roku sme vykročili s nádejou, že Ježiš spoločne s Máriou budú stáť neustále pri nás a viesť toto krásne dielo, ktoré pomáha mnohým deťtom v Kazachstane. Verime, že aj prostrednictvom modlitieb a pomoci mnohých ľudí sa budú ďalej starať o naše každodenné potreby.

Na sviatok Zjavenia Pána sa deti chceli podeliť o dar viery a tiež pomôocť deťom, ktoré žijú v náročnejších podmienkach. Preto spoločne so slovenskými dobrovoľníkmi pripravili krátky program “Dobrej noviny”, s ktorou navštivili 12 rodín v Kapčigaji a tiež sídlo biskupa a viaceré kláštory v neďalekej Almate. Vďaka ich výdrži a obetavosti sa im podarilo vyzberať 600 Euro, ktoré potom prostredníctvom sestier Františkánok odovzdali chudobným deťom v Kirgizsku. Bol to veľmi dôležitý krok pre našu misiu, keď deti, ktoré sú odkázané na pomoc, dokázali uvidieť potreby detí v ešte horšom položení.

                                

V tomto mesiaci sme začali opravu vnútra nášho študentského domu Karavadzo v Almate, v ktorom sa stala v letných mesiacoch havária s vodou a zničila polovicu domu. Tento rok do leta chceme stihnúť urobiť čo najviac práce na dome, aby sa zlepšili podmienky bývania pre našich študentov.

Našu misiu po dvoch mesiacoch služby opustil dobrovoľník Marián Strnisko, ktorý sa vrátil na Slovensko. Druhá polovica januára priniesla náhlu zmenu počasia sprevádzanú silnými mrazmi aj u nás na juhu Kazachstanu. Zmeny počasia sa odrazili aj na zdravotnom stave detí, z ktorých mnohé ochoreli aj preto, že imunita mnohých z nich je veľmi narušená nevyhovujúcimi podmienkami, v ktorých žili predtým vo svojich rodinách.

Na vizitáciu sestier Nepoškvrneného srdca Panny Márie prišla ich generálna predstavená sestra Rafaela z Poľska, spoločne s radkyňou sestrou Annou z Brazílie. Ich návšteva nás zvlást potešila aj z toho dôvodu, že sestra Rafaela pred niekoľkými rokmi pracovala istý čas na našej misii.