« Späť

Modlíme sa za chorých, karneval, pôst a historické stretnutie biskupov Kazachstanu, Ruskej federácie a krajín Strednej Ázie

Modlíme sa za chorých, karneval, pôst a historické stretnutie biskupov Kazachstanu, Ruskej federácie a krajín Strednej Ázie

- Správy z Domov Panny Márie Eucharistickej pre deti v Kapčigaji od slovenského kňaza Ondreja Slávika, Február 2013 –

 

Na začiatku mesiaca sa rehoľníci našej diecézy zišli v Katedrálnom chráme v Almate na oslave sviatku Obetovania Pána, aby si pri slávení svätej omše obnovili rehoľné sľuby. Prežili  pritom niekoľko vzácnych spoločných chvíľ, pretože vďaka veľkým vzdialenostiam a povinnostiam každého z nich nemajú často takúto príležitosť. Pri večernej svätej omši v našej farnosti si rehoľné sľuby obnovili sestry Viera a Tamara spoločne s rehoľným kňazom otcom Jozefom. V ten istý večer si obnovili svoje krstné sľuby traja naši farníci, členovia Tretieho rádu svätého Františka.

V študentskom dome v Almate pokračovalo aj tento mesiac prerábanie spodného poschodia domu, vďaka ktorému by dom v budúcom školskom roku mohol prijať viac študentov do lepších podmienok.

Spoločenstvo veriacich v Kapčigaji sa usilovalo pokračovať aj vo februári v skutkoch milosrdenstva. Pomohli sme starším farníkom zabezpečiť potrebné lieky, navštívili ich s cieľom vzájomnej modlitby a vytvorenia spoločenstva, ďalej sme pokračovali v podpore základnými potravinami rodín s telesne a mentálne postihnutými deťmi.

V nedeľu 10.02.2013 pred spomienkou zjavenia Panny Márie v Lurdoch sme slávili svätú omšu za chorých pri ktorej niektorí z nich prijali sviatosť pomazania chorých a modlili sme sa za uzdravenie mnohých ľudí. 

V ten istý deň sme pred blížiacim sa obdobím pôstu zorganizovali detský karneval na ktorom sa výborne zabavili všetci zúčastnení.

    

Po nečakanom oznámení Svätého otca o svojom odchode z úradu sme sa usilovali pamätať na neho v modlitbách, pri svätých omšiach sme ďakovali za obdobie jeho služby a vyprosovali Božie požehnanie a sily pre jeho nástupcu.

Do liturgického obdobia Veľkého pôstu sme vstúpili slávením svätej omše a tradičným značením popolom na znak nášho pokánia, najprv s mládežou v našom študentskom dome v Almate a potom večer s farníkmi a deťmi v kostole v Kapčigaji.

Začiatok pôstu sa u nás už tradične spojil s rôznymi kontrolami zo strany štátnych orgánov. Po ich minuloročnej snahe o zatvorenie Očagov sa kontroly prežívali ťažko, boli zase veľmi dôsledné a nepríjemné, trvali viac ako dva týždne a opäť na istý čas narušili našu službu.

Vďaka umiernenému počasiu mohol otec Jozef spoločne s dobrovoľníčkou Evou po niekoľkomesačnej zimnej prestávke navštíviť veriacich v mestečku Bakanas, viesť katechézy a spoločne s nimi sa modliť. Na obdobie pôstu tiež spoločne zorganizovali nedeľné stretnutia detí našej farnosti, kde im prístupným spôsobom cez rôzne aktivity vysvetľujú pravdy viery.       

Počas tohto mesiaca sme navštívili detský dom v Almate v časti Baganašil, kde v súčastnosti žije 6 detí, ktoré niekoľko rokov boli vychovávané u nás. Po tom čo ich rodičov zbavili z rôznych príčin nároku na ich výchovu, museli deti odísť do štátneho zariadenia. Usilujeme sa podľa našich možností naďalej udržiavať s nimi kontakt a priateľstvo.

Pokračovali sme vo štvrtkových večerných rozjímaniach nad Božím Slovom formou Lectio Divina a na druhú pôstnu nedeľu otec Eliot, OFM viedol dvojdňovú duchovnú obnovu pre našu farnosť s ústrednou témou „Láska k nepriateľom“.

Na konci mesiaca sa v Almate uskutočnilo historické stretnutie biskupov Kazachstanu, Ruskej federácie a krajín Strednej Ázie, kde sa biskupi vzájomne obohatili svojimi pastoračnými skúsenosťami z jednotlivých krajín.

Po ňom nasledovalo pravidelné stretnutie kňazov almatinskej diecézy, počas ktorého bol okrem iného pokrstený Jeremija, druhý syn gréckokatolíckeho kňaza o.Dmitrija, ktorý tretí rok pôsobí v našej diecéze.

Počas tohto mesiaca sme postupne prijali v našich domoch 5 nových detí spoločne s ich matkami, ktorí dovtedy žili v nevyhovujúcich podmienkach.

Mali sme radosť aj z krátkej návštevy setier Notre Dame z Balchaša, ktoré nás navštívili spoločne s ich provinciálnou predstavenou sestrou Noemi, ktorá prišla zo Slovenska na pravidelnú návštevu ich komunity.

Mesiac február sme ukončili slávením ďakovnej svätej omše za obdobie služby pápeža Benedikta XVI. v deň jeho odchodu z úradu Petrovho nástupcu o 20.00 večer.

Ďakujeme všetkým, ktorí ste nám aj v tomto mesiaci prejavili priazeň a pomoc svojimi modlitbami, obetami a materiálnou pomocou.