« Späť

S novou jarou prišla aj najmladšia obyvateľka domovov

S novou jarou prišla aj najmladšia obyvateľka domovov

- Správy z Domov Panny Márie Eucharistickej pre deti v Kapčigaji od slovenského kňaza Ondreja Slávika, Marec 2013 –

 

V priebehu tohto mesiaca sa nám podarilo niekoľkokrát navštíviť detský dom v Almate v časti Baganašil, kde žije šesť detí, ktoré od nás zobrali štátne orgány po tom ako zomreli ich rodičia, alebo im štát odobral právo na výchovu detí. Vďaka ústretovosti riaditeľa a vychovávateľov domova máme možnosť deti slobodne navštevovať a dvoch z nich Azodu a Romana, ktorí už navštevujú základnú školu, môžeme na krátky čas voziť na návštevy k nám. Podarilo sa to aj v čase ich jarných prázdnin, keď sme deti priviezli na dva dni do Kapčagaja, kde spoločne s nami prežili pekný čas.
 
Z dediny Kurgan sme v prvú sobotu v mesiaci priviezli aktuálne najmladšiu obyvateľku našich Domov malú Tatianu, ktorá má necelé dva mesiace a žije u nás so svojou mamou. Má ešte troch starších súrodencov, ktorých sa nám možno podarí prijať po skončení školského roku. Zatiaľ bývajú u starej mamy.
V Kazachstane s veľkou obľubou prijímaný Medzinárodný deň žien sme oslávili modlitbou za ženy pri rannej svätej omši a prostredníctvom niektorých farníkov sme zablahoželali a potešili kvetmi naše staršie farníčky, ktoré už zo zdravotných dôvodov len zriedka vládzu navštíviť náš kostol. 
 
S nádejou a v modlitbe sme očakávali zvolenie nového pápeža a veľmi sa tešíme jeho prvým krokom v úrade. Usilujeme sa svätého otca Františka spoločne sprevádzať svojimi každodennými modlitbami. 
 
Otec Jozef vždy v strede týždňa organizuje stretnutia našich miništrantov, ktorých duchovne a ľudsky formuje a zároveň vytvárajú medzi sebou užšie priateľstvo. Na farské stretnutia vhodne nadviazalo stretnutie miništrantov z celého Kazachstanu v kňazskom seminári v Karagande. Vzhľadom na vek sa mohli zúčastniť stretnutia dvaja naši miništranti Sergej a Vladimír, ktorých stretnutie veľmi obohatilo a povzbudilo.
 
Štátny sviatok príchodu jari Nauriz odštartoval pre naše deti dlho očakávané jarné prázdniny. Niektoré z nich mohli navštíviť rodičov, alebo príbuzných, s ostatnými sa nám vďaka výbornému počasiu podarilo prežiť pekné spoločné chvíle v prírode. V deň štátnej oslavy sme navštívili centrum nášho mesta, kde deti sledovali kultúrny program a potom sme s nimi strávili pekné chvíle v parku. Pre veľký úspech prvej tohtoročnej opekačky pri Kapčagajskom jazere sme ju museli absolvovať dva krát, samozrejme vždy spojenú s hľadaním čokoládového pokladu skrytého v okolitých skalách. 
Počas sviatkov Nauriz sa v našej farnosti konalo prvé stretnutie ľudí ochotných slúžiť rôznym spôsobom vo svojich farnostiach. Stretnutie, ktoré z poverenia otca biskupa José Luisa viedli kňazi Jaroslav a Quido malo za cieľ, aby sa ľudia navzájom spoznali, vymenili si svoje skúsenosti z pomoci v jednotlivých farnostiach, spoločne sa modlili a hľadali účinnejšie spôsoby ich služby.
Našu farnosť navštívili cez jarné prázdniny manželia Jurij a Manana spoločne s dcérou Janou z Almaty, ktorí sú našimi dobrodincami. Prežili spolu s nami jedno sobotné poobedie a sami pripravili pre naše deti hostinu v našom dvore, ktorá nás všetkých potešila a na ktorej sme si dobre pochutili.
 
Spoločne s celou farnosťou sme slávením Kvetnej nedele vstúpili do prežívania Veľkého týždňa a  následne v pokojnej atmosfére prežili Veľkonočné trojdnie. Vzhľadom na pracovné dni sa väčšina farníkov zúčastnila len obradov Veľkonočnej vigílie, slávenia Veľkonočnej nedele a obľúbeného posvätenia jedla. Zelený štvrtok a obrady Veľkého piatku sme prežívali spoločne s tými, čo žijú v Očagoch a s niekoľkými najvernejšími farníkmi.
V utorok vo Veľkom týždni sa naši kňazi zúčastnili na diecéznom kňazskom stretnutí v Almate, na ktorom preberali spoločne s biskupom rôzne aktuálne témy a zúčastnili sa na svätej omši Svätenia olejov, pri ktorej si zároveň obnovili svoje kňazské sľuby.
 
Počas tohto mesiaca sa nám ešte pred sviatkami Veľkej noci podarilo navštíviť dedinu Bakanas, v ktorej sa usilujeme slúžiť našim veriacim. Veľa sme sa zaoberali vybavovaním rôznych dokumentov pre deti a matky žijúce v našich domoch a viacero z našich detí, spoločne s otcom Jozefom v tomto mesiaci oslávilo svoje narodeniny.
 
Znova sme mali možnosť prežiť veľmi pekný a na zážitky bohatý mesiac, za čo sme vďačný Bohu a Panne Márii a tiež všetkým Vám, ktorí nám pomáhate svojimi modlitbami a materiálnou pomocou. Usilujeme sa pamätať na Vás, Vašich blízkych a Vaše potreby vo svojich modlitbách.