« Späť

Vďační za mesiac august - čas prázdnin, návštev a príprav

Vďační za mesiac august - čas prázdnin, návštev a príprav

- Správy z Domov Panny Márie Eucharistickej pre deti v Kapčigaji od slovenského kňaza Ondreja Slávika, August 2013 -

Ďalší prázdninový mesiac na našu misiu prilákal deti a mládež z farností Talgykurgan a Astana, ktorí u nás spoločne so svojimi kňazmi prežili pekné chvíle. Mali možnosť si oddýchnuť a načerpať nové duchovné sily. Okrem nich si u nás zorganizovalo svoju duchovnú obnovu aj viacero manželských párov z Talgykurganu.

Rozlúčili sme sa s otcom Dariušom z Poľska, ktorý prišiel Kazachstan poznávať na bicykli a oddychoval u nás niekoľko dní. Viacero z našich spolupracovníkov využilo posledný letný mesiac na dovolenku. Irina, Eva a sestra Viera navštívili svojich blízkych v Rusku, na Slovensku a v Poľsku.

Zo západného Kazachstanu z mesta Atyrau sme prijali nového študenta Kambara, ktorý bude žiť v našom dome pre študentov v Almate a učiť sa spoločne s našou mládežou. Okrem neho sme dali možnosť bývania a štúdia viacerým mladým, preto sa náš študentský dom oproti minulému školskému roku rozrástol. Od septembra v ňom bude žiť 14 študentov, ktorým s pomocou našich dobrodincov dáme možnosť získať potrebné vzdelanie. 

V druhej polovici augusta sme boli zamestnaní prípravou na nový školský rok. Absolvovali sme viaceré prijímacie pohovory s našimi študentmi, lekárske prehliadky s niektorými deťmi, vylepšovali sme podmienky na bývanie v domoch a v našej materskej škôlke a vykonali každoročné veľké predškolské nákupy na trhovisku v Almate.

Spoločne so sestrou Annou sme vypracovali viacero nových projektov na opravy domov pre deti a ich kvalitnejšie vybavenie. Dúfame, že aj táto naša námaha prinesie o niekoľko mesiacov svoje plody v podobe finančnej pomoci od rôznych dobročinných organizácií.

Na konci augusta sa naším robotníkom podarilo dokončiť prevažnú časť opravy strechy na farskom dome. Začiatkom budúceho mesiaca bude potrebné dotiahnuť už len niekoľko drobností.

S miništrantmi a so sestrou Tamarou naďalej jazdíme do farnosti Doulet, ktorá sa v tomto mesiaci stala už oficiálne našou filiálnou farnosťou. Okrem toho sme v priebehu mesiaca navštívili našich chorých farníkov v Kapčagaji aj Doulete.

Pred začiatkom školského roku sa do našich misijných domov vrátili niektoré deti, ktoré mali možnosť stráviť prázdniny so svojimi rodičmi alebo príbuznými.

V poslednom týždni sme zorganizovali posledné prázdninové výlety do Almaty s najmenšími deťmi a so školákmi. Pekné počasie nám umožnilo stráviť s nimi čas v prezidentskom parku a navštívili sme aj obľúbené kino.

  

Sme vďační Bohu, že sme čas prázdnin prežili s deťmi v zdraví a všetkým našim dobrodincom, vďaka ktorým to bol čas plný spokojnosti, radosti a nových zážitkov. 

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Zatiaľ bez komentára Buďte prvým