« Späť

Aj mesiac zábavy a sánkovačky

Aj mesiac zábavy a sánkovačky

- Správy z Domov Panny Márie Eucharistickej pre deti v Kapčigaji od slovenskej dobrovoľníčky Evy Krajčovičovej, Február 2014 –

Začiatkom februára nás poctili svojou návštevou dvaja kňazi z Brazílie – o. P Joannes Oliveira a Jose Augusto, ktorí by chceli v budúcnosti prísť pracovať do Kazachstanu. Veľmi sa im páčila misia v Kapčagaji, kde mali možnosť prežiť zaujímavý a plný radosti, necelý týždeň v očagoch s deťmi.

 

V nedeľu 2. februára sme sa všetci spoločne modlili na sv. omši za všetkých rehoľníkov, no najmä za naše rehoľné sestry – s.Vieru, s. Joannu a s. Tamaru, ktoré žijú a pracujú s deťmi v očagoch. A taktiež sme mysleli aj na tých rehoľníkov, či rehoľníčky, ktorí tu pracovali kedysi – s. Konzoláta, s. Margarita, s. Vikrória, o. Jozef a mnohí iní, ktorí v tejto misii zasievali semienka viery, nádeje a lásky. 

8. februára na sv. omši bola pokrstená polročná Andžela, ktorú adoptívni rodičia prijali k sebe z detského domova. 

Taktiež začiatkom februára odcestovala do Poľska na oddych a preliečenie sa s. Viera. Modlíme sa za jej zdravie, aby nabrala nové sily pre ďalšiu prácu na misii v Kapčagaji. Veríme, že sa skoro vráti medzi nás. 

Február bol pre nás aj trošku kultúrnym. Na Poľskom veľvyslanectve darovali jedenásť lístkov pre očagi do Filharmónie v Almate na jazzový koncert, na ktorom vystupovali traja muzikanti z Poľska. Na tomto kultúrnom podujatí sa zúčastnili naši mladí študenti. 

Po trojtýždňovom kurze kazachského jazyka, ktorý bol určený pre rehoľné sestry a kňazov v Karagande, sa vrátila s. Tamara.  

Tento mesiac bol radostný a plný zábavy najmä pre deti, ktoré sa niekoľkokrát spolu s o. Arturom chodievali sánkovať.