« Späť

December v Kazachstane - Vianočné scénky a silvestrovské stíšenie

December v Kazachstane - Vianočné scénky a silvestrovské stíšenie

- Správy z Domov Panny Márie Eucharistickej pre deti v Kapčigaji, December 2013 -

Mesiac december sme začali 1. adventnou nedeľou. Pri sv. omši, okrem posvätenia adventného venca, sme sa radovali z nového farníka Andreja, ktorý prijal sviatosť krstu.  

V adventnom období sa konali trikrát do týždňa rorátne sv. omše, na ktoré sa tešili najmä deti, pretože mohli niesť zapálené sviece. 

Druhého decembra, keďže tu bol štátny sviatok „Deň 1. prezidenta Kazachstanu“, využili sme voľný čas a s našou mládežou sme vyrazili na celodenný výlet do Čarinského kaňona. 

Ôsmeho decembra sme sa tešili zase z nášho sviatku „Nepoškvrneného počatia Panny Márie“. Práve k nej máme zasvätený kostolík v Kapčagaji. Svojou prítomnosťou v tento deň nás opäť potešil otec biskup José Luis, ktorý celebroval svätú omšu a tiež s radosťou prijal pozvanie k obedu.

V dňoch šestnásteho a sedemnásteho decembra bol ďalší štátny sviatok. Tento raz sme na výlet zobrali deti vo veku od 10 do 15 rokov. Naším cieľom bolo jazero v horách v mestečku Jessik. Počasie nám veľmi neprialo, no deti sa z toho tešili, pretože husto snežilo. V nasledujúci deň na výlet do almatinského kina a na pizzu išli zase menšie deti. 

Dvadsiateho druhého decembra bola pre deti organizovaná tzv. „Jolka.“ Naši dobrodinci Manana s manželom Jurim zasponzorovali darčeky (sladkosti) pre deti a taktiež pozvali hercov, ktorý sa postarali o zábavný program. 

Dvadsiateho štvrtého decembra najmä deti s netrpezlivosťou čakali na štedrovečerný program. O 18 hodine sme sa všetci stretli v našej spoločnej jedálni, kde sme si v tichu vypočuli príbeh narodenia Ježiška a podelili sa vianočnými oblátkami, kedy sme si navzájom želali všetko dobré. Po slávnostnej večeri sme sa rozišli po domoch, kde sa už deti nevedeli dočkať darčekov pod stromčekom.

O polnoci sme sa opäť všetci stretli na polnočnej sv. omši.

Dvadsiateho piateho decembra, prvý sviatok vianočný, sme začali sláviť svätou omšou, po ktorej bol spoločný obed. Po ňom bol program v kostole, kde sme spievali koledy.

Dvadsiateho siedmeho decembra otec Artur, sestry a niekoľko detí z Kapčagaja navštívili detský domov v Almate, v ktorom žijú deti, ktoré kedysi žili u nás v očagoch. Na spiatočnej ceste navštívili aj Karavádžo (dom, v ktorom žijú študenti), kde ich čakal obed.

Dvadsiateho ôsmeho decembra sa začali dlho očakávané zimné prázdniny. Niektoré deti ich prežili v kruhu svojich blízkych, no väčšina detí zostala u nás v očagoch. Tento prázdninový čas využili na hranie vianočnej scénky, ktorou nás potešili 29. decembra.

Tridsiateho decembra sa konalo stretnutie rehoľných sestier a kňazov Almatinskej diecézy u sestier Matky Terezy.

Posledný deň v roku sme zavŕšili zábavou, diskotékou, karaoke, tancami, ale nechýbala ani spoločná modlitba, na ktorej sme sa všetci stretli 45 minút pred polnocou. Bola to adorácia Taizé, kde sme sa modlili o pokoj vo svete, ďakovali za minulý rok 2013 a prosili o požehnanie do nového roku. Po modlitbe sme si zaželali všetko dobré a zapálili malý ohňostroj.