« Späť

Jar v Kapčigaji, radosť v Kapčigaji

Jar v Kapčigaji, radosť v Kapčigaji

- Správy z Domov Panny Márie Eucharistickej pre deti v Kapčigaji od slovenskej dobrovoľníčky Evy Krajčovičovej, Marec 2014 –

Do tohto krásneho jarného mesiaca sme vošli tanečnými krokmi a veselou náladou. Tesne pred začatím pôstneho obdobia sme zorganizovali malú zábavu pre deti z očagov a taktiež aj všetkých farníkov. Okrem rôznych tanečných kreácií bola možnosť pobaviť sa aj pri veselých hrách. Taktiež sme spoločne pri tejto zábave oslávili narodeniny aj štyroch našich detí – Vladislava, Svetlany, Diany a Indiry.

No a aby to bolo ešte zaujímavejšie, naša mužská časť si pripravila tanečný program pre všetky prítomné dievčatá a ženy k sviatku MDŽ, ktorý patrí medzi ich obľúbené sviatky. 

Pred pôstnym obdobím nás poctil svojou návštevou v dome pre študentov v Almate o. Eliot – františkánsky kňaz, s ktorým sme prežili krásnu sv. omšu s povzbudením na pôst. Tiež bola u neho možnosť sv. spovede, ktorú využili všetci mladí. 

Na Popolcovú stredu sa všetky deti z očagov zúčastnili na sv. omši, na ktorej okrem posypania hláv popolom, mali možnosť dozvedieť sa viac o tejto tradícii, ale tiež aj o samotnom pôste, ako ho lepšie a efektívnejšie prežiť.

Spoločne sme sa každý piatok a nedeľu modlievali pobožnosť „Krížovej cesty“ a každú stredu  o. Artur zaviedol poklonu pred Sviatosťou s krátkou adoráciou a modlitbou k Panne Márii Ustavičnej Pomoci za pokoj a mier na Ukrajine. 

 

Od 20. marca sa deti tešili prázdninám, hoci si ich veľmi neužili, keďže skoro všetky deti ochoreli. Takže plánované výlety a rôzne akcie sme museli tento raz zrušiť. No päť dievčat (Svetlana, Diana, Máša, Diľnaz a Vika) mali možnosť prežiť krásne tri dni v Almate u sestier františkánok, ktoré mali pre ne pripravený zaujímavý program. Najviac zaujímavým pre ne bol deň, kedy mali možnosť povoziť sa na metre, ktoré videli prvý krát. Okrem toho sa učili vyrábať rôzne výrobky vlastnými rukami, napr. pekné pohľadnice, či stromčeky z korálok a drôtu, ružence na ruku, a iné.

Koncom mesiaca sa konečne vrátila medzi nás s. Viera, ktorá bola necelých sedem týždňov v Poľsku na liečení. Všetci sme sa tešili na jej návrat, no najviac prežívali radosť naši mladí – dievčatá, pre ktoré s. Viera veľa znamená.