« Späť

Jesenná radosť a jej farby

Jesenná radosť a jej farby

- Správy z Domov Panny Márie Eucharistickej pre deti v Kapčigaji od slovenského kňaza Ondreja Slávika, Október 2012 -

 

Na začiatku tohoto mesiaca nás zamestnávala kúpa nového auta pre potreby našej farnosti a Domov Panny Marie, v ktorých slúžime deťom. Kôli nespoľahlivosti našich starších dvoch aút, častým a drahým opravám sme ich museli predať a vďaka organizácii Renovabis a nášmu dobrodincovi zo Slovenska pánovi Ottovi Bergerovi sme mohli kúpit nový VW Transporter pre naše potreby. Finančné prostriedky sme vďaka týmto dobrodincom získali už pred rokom, ale museli sme čakať na cenovo a kvalitatívne vhodné auto pre našu misiu.

Dvaja z našich študentov Ilja a Zamira v tomto mesiaci dovŕšili vek 18 rokov, preto sme viac krát usporiadali oslavu v našom študentskom dome Karavadžo v Almate, spolu s našimi priateľmi a dobrodincami z Mládežníckeho centra vedeného talianskymi laickými misionármi.

Pre mládež sme prvý víkend mesiaca zorganizovali duchovno-spoločenskú obnovu. Okrem modlitby sme s nimi spoločne strávili dôležitý a pekný čas v Čerinskom kaňone vzdialenom od Almaty okolo 200 km a v nedeľu sme vyšli na Butakovský vodopád v almatinských horách.

      

Na začiatku mesiaca k nám pricestovala ďaľšia pomoc z Poľska sestra Joanna, ktorá dlhé roky pôsobila na misii v severnom Kazachstane. Spolu s ňou prišla na dva mesiace pomáhať ako dobrovolník mladá miestna laička Ljuda. Spoločnými silami začali v polovici októbra pracovať v našej materskej škole, ktorú zatiaľ navštevuje 6 našich detí v predškolskom veku. Sestra Joanna k nám pricestovala práve s úmyslom obnoviť a postupne zveľadiť úroveň našej materskej škôlky, ktorej fungovanie bolo ohrozené nepríjemnosťami spôsobenými štátnymi orgánmi v našej farnosti a Domoch Panny Márie na jar a v lete tohto roku.

             

 

V polovici mesiaca si v našej farnosti vyslúžili sviatosť manželstva Erlan a Nadira. Hneď po sobášnom obrade sme pokrstili aj ich syna Arsena Joanna. Obaja mladí ľudia v detstve a mladosti žili v Domoch Panny Márie ešte pod vedením otca Massima a boli ním a jeho spolupracovníkmi vychovaní a pripravení do života. V súčastnosti je z Erlana dobrý architekt, ktorý zároveň vedie menšiu stavebnú firmu, spoločne s manželkou prerábajú vlastný byt, vychovávajú syna, pravidelne pristupujú k sviatostiam a navštevujú našu farnosť. V tomto roku to bol už tretí sobáš v našej farnosti.

Tento mesiac sme ďalej pokračovali v opravách nášho študentského domu v Almate, robili sa práce vo vnútri domu a tiež sa z jednej strany strechy montovali odkvapové rúry. S touto prácou vo výške nám ochotne a bezplatne pomoholi náš ukrajinský priateľ Sláva so svojim kamarátom, ktorý sa spoločne venujú športovému lezeniu.

Otec Jozef s dobrovolníčkou Evou navštívili opäť dedinu Bakanas, ktorá je našou filiálkou vzdialenou od Kapčagaja 120 km, aby sa tam spoločne modlili s miestnymi veriacimi a dozvedeli sa o ich potrebách.

V tomto mesiaci sme pred blížiacou sa zimou finančne pomohli našim protestantským priateľom, ktorí sa v Zarječnom, Arne a Kapčagaji starajú o starých ľudí a tiež mužou a ženy v núdzi. Náš dar im pomohol aspoň čiastočne pokryť náklady na fungovanie kúrenia.

Na konci mesiaca musel otec Ondrej nečakane odcestovať na Slovensko obnoviť víza, pretože zodpovedné úrady dlho zadržiavali súhlas potrebný k vybaveniu nových víz. Jeho pobyt na Slovensku sa predĺžil na dobu jedého mesiaca.

Na Slovensku sme tiež riešili problémy ohľadom štúdia nášho odchovanca Viktora Zotenka na športovej škole, ktorému sa nepodarilo dostatočne zaradiť do nového prostredia a premýšlame o jeho návrate do Kazachstanu. Ďalší náš odchovanec Vladimír Solodov už druhý rok úspešne pokračuje vo svojom štúdiu na Slovensku, s podporou otca Eduarda Pechu, rehole Saleziánov a biskupa Viliama Judáka.

Katolícka Cirkev v Kazachstane a spolu s ňou aj naša farnosť úspešne prešla opätovným schválením svojej činnosti v Kazachstane, po tom ako pred rokom vyšiel v krajine nový zákon o vzťahu štátu k náboženstvám. Zákon sa dotýka práce a pôsobenia všetkých náboženských skupín.