« Späť

Máj, mesiac návštev a štedrých duchovných darov

Máj, mesiac návštev a štedrých duchovných darov

- Správy z Domov Panny Márie Eucharistickej pre deti v Kapčigaji od slovenského kňaza Ondreja Slávika, Máj 2013 -

Mesiac zasvätený Panne Márii nám priniesol viacero stretnutí so zaujímavými ľuďmi a tiež mnohé duchovné dary pre našu farnosť.

V sobotu 04.mája nás prišiel navštíviť Vincent, cestovateľ a dobrodruh z Francúzska. Viac ako rok celkom sám  na svojom starom Renaulte obchádza východné krajiny a stretáva sa s rôznymi kresťanskými spoločenstvami. Na našej misii prijal pohostinnosť päť dní a ďalej pokračoval vo svojom putovaní do Kirgizstanu.

V Kirgizstane strávil jeden májový týždeň vďaka pohostinnosti slovenských sestier Františkánok aj otec Ondrej, ktorý si tam obnovil potrebné víza a podarilo sa mu za ten čas navštíviť spolu so sestrami dediny v okolí hlavného mesta Biškek. Zažil milé stretnutie s kardinálom Theodorom Edgarom McCarrikom z USA, ktorý tam bol na svojej pracovnej návšteve a na dva dni spoločne s poľským jezuitom otcom Remiušom navštívil krásne miesta v okolí horského jazera Isik-kul.

Kapčagaj v tomto mesiaci navštívil aj pán Zbigniew Zimny z Poľska, ktorý spolupracuje s nemeckou dobročinnou organizáciou Renovabis. Spoločne s otcom Jozefom za tri dni nepretržitej práce pripravili zoznam nevyhnutných opráv našich domov a teraz je na nás, aby sme v spolupráci s organizáciou Renovabis postupne vylepšili životné podmienky v jednotlivých domoch našej misie.

Sestra Anna urobila veľký kus práce pri vyúčtovaní projektov viacerým naším dobrodincom. V tomto mesiaci sme vďaka jej snahe dokázali odoslať päť ukončených projektov a pripraviť tak priestor pre získanie nových finančných prostriedkov potrebných na fungovanie našej misie. Uzavreli sme po viacerých mesiacoch ťažkej práce najdôležitejšiu etapu opráv nášho študentského domu v Almate. Kúpili sme potrebný nábytok do obnovených miestností a vďaka tomu sa naši študenti môžu bez ťažkostí a v dobrých podmienkach pokojne pripraviť na svoje záverečné skúšky.   

Štátne sviatky pripomínajúce ukončenie Druhej svetovej vojny sme využili na spoločný oddych v prírode. Jeden krát sme v tomto mesiaci zastupovali odcestovaných kňazov vo farnostiach Talgykurgan a Almata a otec Jozef spoločne so sestrami Vierou a Tamarou navštívili našu pridruženú farnosť v meste Bakanas. Zo Slovenska sa podarilo po dlhšom čase dopraviť zásielku desiatich počítačov, ktoré darovala pre naše deti a študentov firma Swiss Re. Počítače im pomôžu pri štúdiu a v rozvoji ich schopností .

Deti sa slávnostne a s veľkou radosťou rozlúčili so školským rokom a svojich vychovávateľov, rodičov a učiteľov potešili výbornými výsledkami. Otec Jozef sa spoločne so sestrou Vierou zúčastnili “paslednovo zvanka“ v meste Esik, kde sa v špeciálnej škole učí náš Dima Davidenko a my ostatní sme sa zúčastnili na školskej slávnosti v Kapčagaji.

V závere mesiaca Boh v našej farnosti štedro rozdával duchovné dary prostredníctvom svojej Cirkvi. Počas slávností Zoslania Ducha Svätého a Najsvätejšej Trojice sme pokrstili štyri deti, štyroch dospelých, dve ženy prijali Katolícku vieru, sviatosť Zmierenia a Eucharistiu. Päť detí z našej farnosti sa prvý raz vyspovedalo zo svojich hriechov a prijalo Sväté prijímanie. Slávnosti Ducha Svätého predchádzala sobotná nočná adorácia Najsvätejšej Sviatosti oltárnej so vzývaním Ducha Svätého a s prosbou o Jeho dary. 

Slávnosť sme zakončili v nedeľu po obede obľúbenou a mimoriadne veselou farskou diskotékou.

Drahý priatelia a dobrodinci, úprimne Vám ďakujeme za všetku Vašu doterajšiu duchovnú a materiálnu pomoc a prosíme aj Vás o modlitbu za nedávno pokrstené deti Tatiana Terezu, Vitalika Edmunda, Nikitu Andreja a Vladimíra Jozefa a tiež za pokrstených dospelých Ingu Ritu, Guľnar Annu, Oľgu Moniku a Zarinu Michaelu.

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Zatiaľ bez komentára Buďte prvým