« Späť

Mesiac nových začiatkov

Mesiac nových začiatkov

- Správy z Domov Panny Márie Eucharistickej pre deti v Kapčigaji od slovenského kňaza Ondreja Slávika, August 2012 -

 

Nový mesiac sa pre deti žijúce v Domoch Panny Márie v našej farnosti začal letným táborom, v ktorom vďaka sestre Anne a ostatným pomocníkom deti prežili veľa nových zážitkov, zábavy a aj duchovnej posily. Po skončení nášho tábora sme prijali ďalších hostí, tentoraz z greckokatolíckej farnosti, ktorí pod vedením otca Dmitrija organizovali oddych pre svojich veriacich. Tešili sme sa z návštevy sestry Olgi z Komunity blahoslavenstiev, ktorá pred rokmi pôsobila ako misionár v Kazachstane a nás navštívila na niekoľko dní spolu so svojimi príbuznými zo Švajčiarska. 
 
 
V stredu 8.augusta priletel pomôcť našej misii na obdobie jedného roka otec Jozef Jackanin, CSsR, ktorého príchod sme už dlhšie s radosťou očakávali. 
 
V polovici mesiaca sa začali riešiť naše ťažkosti spôsobené tlakom miestnych štátnych orgánov. Pred časom sme podali cez nášho apoštolského nuncia sťažnosť na Ministerstvo zahraničných vecí, vďaka ktorej sa zmenil prístup miestnych orgánov k našej službe a momentálne môžme bez väčších prekážok pokračovať v našej pomoci deťom a rodinám, ktoré sa ocitli v ťažkom položení. 
 
Pred začiatkom nového školského roku sme prijali niekoľko nových detí a vrátili sa deti, ktoré v čase letných prázdnin žili u svojich rodičov alebo príbuzných. Z dovoleniek sa postupne vrátili aj naši pomocníci, sestra Margarita, Eva zo Slovenska, ktorá oddychovala vo farnosti Uralsk, ktorú spravujú slovenskí kňazi a Irina, ktorá navštívila svojich príbuzných v Rusku. Eva prišla spoločne so slovenským kňazom, otcom Mariánom, ktorý na niekoľko dní zostal oddychovať v almatínskych horách a tiež spolu so svojimi priateľmi navštívil našu farnosť v Kapčagaji. 
 
V tomto mesiaci sme dostali finančnú pomoc od slovenských organizácií Yes, we can a Angelorum, ktoré nám poslali na účet svoj príspevok vyzbieraný počas uplynulého roka. Prostriedky budú využité na bežné potreby detí žijúcich v našich domoch, ako sú jedlo, oblečenie, zdravotná starostlivosť, škola a energie. 
 
 
Na dobu jedného mesiaca prišiel pomôcť našej misii otec Jozef Slezák, ktorý je na Slovensku zodpovedný za prácu s mládežou v bratislavskej diecéze. Prišiel, aby oživil svoj kontakt s misiou v Kazachstane, ktorej chce pomôcť svojimi silami na dlhší čas od budúceho roku. Na konci mesiaca sa v Almate otec Ondrej stretol so slovenským veľvyslancom pánom Ľubomírom Rehákom, ktorý cez Ministerstvo zahraničných vecí SR pomáha vybaviť ďalší projekt na podporu našej misie. 
 
V sobotu 25.augusta sme zorganizovali pre našich farníkov a obyvateľov Domov Panny Márie brigádu pod názvom “cerkovnij subotnik”, ktorá bola zameraná na upratovanie nášho chrámu a jeho okolia. Okrem toho, že sa nám spoločnými silami podarilo za pomerne krátky čas urobiť kus práce, bola to pre nás možnosť na zblíženie sa a upevnenie vzťahov v našom spoločenstve.
 
 
Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Vďaka za správy z Kazachstanu. Na misiu prispievame pravidelne každý mesiac.
Dá sa tu nejako nastaviť, aby mi vždy prišlo echo, keď bude nová správa?
Asi iba členstvom v "komunite" Yes we can?
Odoslané 4.9.2012 19:21.
Vďaka za správy z Kazachstanu. Na misiu prispievame pravidelne každý mesiac.
Dá sa tu nejako nastaviť, aby mi vždy prišlo echo, keď bude nová správa?
Asi iba členstvom v "komunite" Yes we can?
Odoslané 4.9.2012 19:22.
Neviem, ako sa to dá nastaviť, ale zistím...
Odoslané 5.9.2012 9:35 ako reakcia na Eva Baranovičová.
Tak je to tak, členovia komunity Yes, we can dostanú automatické emailové notifikácie, keď pribudne nový blog... emoticon
Odoslané 5.9.2012 9:39 ako reakcia na Eva Baranovičová.
Krásne Božie dielo emoticon Prajem veľa požehnania
Odoslané 5.9.2012 13:59.