« Späť

November na misii v Kazachstane - odchod otca Ondreja

November na misii v Kazachstane - odchod otca Ondreja

- Správy z Domov Panny Márie Eucharistickej pre deti v Kapčigaji, November 2013 -

Mesiac november sme začali Sviatkom všetkých svätých. Osem dní sme s deťmi z očagov aj spolu s farníkmi navštevovali cintorín v Kapčagaji, kde sme sa spoločne modlili za zomrelých. 

Začiatkom mesiaca sme prijali taktiež dve nové deti – dievčatá, ktorým rodičia momentálne nedokážu dať možnosť žiť v dôstojných podmienkach.

V nedeľu 3. novembra prišiel slúžiť do našej farnosti svätú omšu otec biskup Jose Luis, pri ktorej sa rozlúčil s otcom Ondrejom a zároveň privítal a uviedol do úradu nového pána farára pre kapčagajskú farnosť otca Artura z Poľska.  

Od 4. do 11. novembra si deti užívali jesenné prázdniny. Niektoré z nich tento čas prežili v kruhu svojich rodín a tie, ktoré takúto možnosť nemali, zostali v očagoch. Pre ne sme mali pripravený výlet do hôr, kde sme spoločne prežili krásny slnečný deň, plný radosti a smiechu. 

Žiaľ, tento mesiac sme mali aj jednu smutnú udalosť, kedy sme sa museli rozlúčiť s našim drahým otcom Ondrejom, ktorý po rozhodnutí otca biskupa prijal farnosť v Bratislavskej diecéze. Veríme a dúfame, že toto rozhodnutie je len na krátky čas a čoskoro sa budeme môcť opäť radovať z jeho prítomnosti medzi nami v Kapčagaji. Rozlúčkový večer sme mali 06. novembra za prítomnosti všetkých detí a starších z očagov a tiež aj farníkov. 08. novembra sme sa s otcom Ondrejom rozlúčili na letisku v Almate. 

V čase od 18. do 22.novembra sa konali v našej Kapčagajskej farnosti kurzy stavebníctva pre Almatinskú diecézu, ktoré viedol Anatolij z Ukrajiny.

A v dňoch 20. až 21. novembra našu farnosť navštívil otec arcibiskup Tomáš Peta z Astany.