« Späť

Sme vďační Bohu a Panne Márii za ďalší mesiac prežitý na našej misii

Sme vďační Bohu a Panne Márii za ďalší mesiac prežitý na našej misii

- Správy z Domov Panny Márie Eucharistickej pre deti v Kapčigaji od slovenského kňaza Ondreja Slávika, Január 2013 -

Do nového mesiaca a zároveň Nového roku 2013 sme vstúpili polnočným slávením svätej omše, v ktorej sme vyprosovali Božie požehnanie pre našu misiu, našich blízkych a modlili sa za tých, ktorí nám rôznym spôsobom pomáhajú. Po slávnostnom novoročnom obede sa u nás začal hokejový turnaj, na ktorom síce prijali účasť len dve družstvá, ale o to viacej bol splnený náš tradičný zámer, čo najviac unaviť deti. Najväčšie kvality a výdrž prekvapivo ukázali dievčatá a najlepším brankárom turnaja sa stala sestra Joanna. 

Okolo sviatku Troch kráľov sme začali navštevovať domy veriacich s nesením „dobrej noviny“. V piatok 14 našich koledníkov prijal v Almate otec biskup Jose Luis, navštívili sme kláštory sestier a bratov Františkánov, kde sme dostali požehnanie od emeritného biskupa otca Henriho Howanca, prijali nás sestry Matky Terezy a radosť deti priniesli aj do nášho študentského domu Karavadžo, kde pre nás študenti pripravili pohostenie. Počas víkendu sme v Kapčagaji postupne navštívili 12 bytov a domov našich farníkov a posvätili Domy Panny Márie Eucharistickej, ktoré slúžia núdznym deťom. Pokračovali sme tiež v minuloročnej tradícii a okrem prinášania radosti a dobrej noviny sme zberali milodary pre chudobné deti. V tomto roku sa deťom podarilo získať 400 €, ktoré sme o týždeň odovzdali sestrám Notre Dame, Margarite a Alene, ktoré slúžia vo farnosti Balchaš. Sestry okrem práce vo farnosti pomáhajú aj deťom z chudobných rodín, ktoré nemajú možnosť žiť v tak dobrých podmienkach ako naše deti, preto sme sa s nimi radi podelili.     

       

Na sviatok Troch kráľov naši bratia z Pravoslávnej cirkvi oslavovali Narodenie Pána, pamätali sme na nich v modlitbách pri svätej omši a otec Ondrej bol pozvaný na vianočný program do nášho očagu svätého Františka, kde žije pravoslávna rodina starajúca sa v súčasnosti o 13 detí. Bola to pre neho možnosť stretnúť sa s pravoslávnymi kňazmi a veriacimi a potešiť sa programom, ktorý samostatne pripravili deti a mládež. 

V prvej polovici mesiaca sme v študentskom dome Karavadžo začali veľkú opravu spodného poschodia domu, aby bola možnosť prijímať viacej študentov, ktorí nemajú dostatok vlastných prostriedkov na štúdium v Almate. V súčasnosti takýmto spôsobom pomáhame deviatim mladým ľuďom, ktorých vedie naša slovenská dobrovoľníčka Eva Krajčovičová, spolu s ktorou sa všetci študenti výrazným spôsobom podieľajú na zveľadení podmienok v tomto dome. Cez projekt Slovak Aid sa nám podarilo obnoviť kuchyňu a vybaviť novým nábytkom horné poschodie domu. Vďaka dostatočne dlhým študentským prázdninám sa okrem množstva práce podarilo zrealizovať duchovné cvičenia pre našu mládež, ktoré viedol františkánsky kňaz otec Eliot a tiež niekoľko mládežníckych výletov do prírody či na klzisko.  

Otec Jozef tento mesiac riadil potrebné práce v študentskom dome a na konci mesiaca navštívil na niekoľko dní Kirgíziu, kde si obnovil víza. Spoločne s otcom Ondrejom vypomáhali počas januára vo farnostiach Talgar a Daulet kňazovi z Litvy otcovi Kastitisovi, ktorý si tak isto obnovoval potrebné víza vo svojej rodnej krajine. Pravidelné stretnutie a duchovnú obnovu kňazov almatinskej diecézy posilnila prítomnosť, kázne a duchovné prednášky otca Janusa Kaletu, biskupa diecézy Karaganda. Okrem iného sa na kňazskom stretnutí veľa hovorilo aj o konkrétnej službe milosrdenstva v diecéze a jednotlivých farnostiach a biskupi spoločne s kňazmi uvažovali ako túto službu urobiť účinnejšou. Našou odpoveďou na túto potrebu bolo zorganizovanie skupiny 12 žien z kapčagajskej farnosti, ktoré sú ochotné zapojiť sa do konkrétnej služby núdznym a tiež modliť sa za rozličné potreby. Spoločne s nimi sme začali udeľovať viacej pozornosti starým ľuďom v meste Kapčagaj, mladým rodinám ktorých členovia v detstve a mladosti žili v Domoch Panny Márie a tiež sme potravinami, liekmi a detskými potrebami pomohli štyrom rodinám s postihnutými deťmi. Smutnou udalosťou tohto mesiaca bol pre nás vynútený odchod Alexandra a Ljudmili Kozlovích do detského domova v Talgykurgane. Ich mame súd odobral rodičovské práva, preto podľa zákona deti museli prejsť pod výchovu štátu. Saša (5 rokov) a Ljudka (6 rokov) u nás žili dva roky, preto nás ich odchod bolí, no usilujeme sa podľa možností byť s nimi aj naďalej v kontakte vďaka katolíckej farnosti v Talgykurgane. O nejaký čas po ich odchode sa však naša rodina opäť rozrástla a prijali sme troch nových súrodencov Elizavjetu, Ruslana i Alexandra Glazinskich, ktorí posilnili našu materskú škôlku a tiež rozšírili rady školákov. 

Na konci mesiaca nás navštívila sestra Rút, ktorá je radkyňou generálnej predstavenej kongregácie sestier Nepoškvrneného počatia Panny Márie, ktoré už veľa rokov slúžia v Kazachstane. Prišla z Poľska na žiadosť generálnej predstavenej spoločne s pani Evou, aby navštívili komunity svojich sestier. Usilovali sme sa im predstaviť prácu ich sestier v Kapčagaji a tiež sme využili nádherné slnečné počasie a ukázali im krásu almatinských hôr. Spoločne s nimi odišla do Poľska aj naša sestra Joanna, ktorá obnoví doma víza a využije tento čas na potrebnú regeneráciu síl. Jedna zo žien, ktorá u nás žije spoločne so svojimi dvomi dcérami musí na konci mesiaca podstúpiť súrne operáciu spojenú s onkologickým ochorením. Usilujeme sa jej pomáhať podľa možností modlitbou, pozornosťou, aj potrebnými financiami spojenými s vyšetreniami a liečbou. Sme vďační Bohu a Panne Márii za ďalší mesiac prežitý na našej misii. Za to, že denne môžeme zakusovať ich prítomnosť v našich každodenných zápasoch a zakusujeme ich starostlivosť o naše duchovné a materiálne potreby aj prostredníctvom mnohých našich dobrodincov. Zo srdca ďakujeme všetkým, ktorí sa rôznym spôsobom spoločne s nami podieľate na tejto krásnej misii.