« Späť

Veríme, že vzrastajúce ťažkosti prispejú k rastu misie ...

Veríme, že vzrastajúce ťažkosti prispejú k rastu misie ...

- Správy z Domov Panny Márie Eucharistickej pre deti v Kapčigaji od slovenského kňaza Ondreja Slávika, Apríl 2012 -

Naše domovy pre deti prechádzajú ťažkou skúškou. Po tom, ako sme klamstvami a osočovaním niektorých neprajných ľudí boli obvinení zo zlého zaobchádzania s deťmi, miestne úrady vytvorili na nás tlak a snažia sa ukončiť našu činnosť. Hlavným dôvodom je naša náboženská príslušnosť, ktorá mnohým nevyhovuje a preto pod rôznymi zámienkami neustále útočia na toto dielo. Po marcovej kontrole miestne úrady a škola, v ktorej sa deti učia, vytvárali tlak na rodičov, aby brali deti z našich domov a starali sa o ne bez ohľadu na vlastnú ťažkú materiálnu a sociálnu situáciu. Niektoré z detí odviedli do štátnych detských domovov. Klamstvom a vyhrážaním boli viacerí rodičia prinútení hľadať inú možnosť pomoci pre svoje deti. Opäť sme sa stretli s aroganciou miestnych úradov a s postupmi, ktoré nemajú s demokraciou a náboženskou slobodou nič spoločné. 

Napriek neustálym problémom niektoré z detí zostávajú naďalej žiť u nás a pokračujeme v našej činnosti. Prežívanie Veľkej noci, najmä pripomenutie si Kristovho utrpenia bolo pre nás v tomto roku zvlášť silné, pretože sme sa vďaka nami prežívanému utrpeniu mohli s Kristom bližšie spojiť a obetovať aj svoje bolesti. 

Otec Ondrej navštívil Slovensko za účelom obnovenia víz. Návštevu spojil s oddychom a využil ju na dôležité stretnutia s dobrodincami a ľuďmi spojenými s misiou v Kapčagaji. 

Na konci mesiaca opustili misiu slovenskí dobrovoľníci Daniela Hrobárová, Katarína Bucová a Peter Macošinec. Za pol roka svojej služby dokázali urobiť veľmi veľa, boli pre nás dôležitou pomocou najmä pri vedení domu Zana d Ark a prežívali spolu s nami veľmi ťažké chvíle našej služby, ktoré ako dúfame postupne prispejú k rastu našej misie.