« Späť

Čo sa podarilo ...

Čo sa podarilo ...

- Správy z Domov Panny Márie Eucharistickej pre deti v Kapčigaji od slovenského kňaza Ondreja Slávika, Február2012 -

Na sviatok Obetovania Pána sa všetky rehoľné sestry pracujúce na misii v Kapčagaji zúčastnili v Almate na slávnostnej svätej omši slávenej almatínskym biskupom Jose Luisom, na ktorej si obnovili svoje rehoľné sľuby a poprosili o nové sily zostať verné v povolaní a poslaní, ktoré im Boh zveril.

Podarilo sa nám pokročiť v realizácii projektu zo Slovenska, ktorý sme získali za pomoci slovenského veľvyslanca Ľubomíra Reháka od organizácie Slovak Aid. Objednali a nakúpili sme potrebné veci (najmä nábytok a elektrospotrebiče), aby sme mohli ku koncu marca projekt uzavrieť, tak ako sme pôvodne plánovali. Tiež sme v tomto čase pokročili v projekte Adopcia na diaľku, ktorý sa usilujeme rozbehnúť v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou.
 
V nedeľu 19.02. pred začiatkom pôstneho obdobia sme zorganizovali v Domoch Panny Márie spoločenské poobedie. Pripravili sme veľa súťaží, hier a rôznej zábavy. Po nedeľnom obede sme sa zišli v našej jedálni, kde sa nám vydaril trojhodinový zábavno-súťažný program, z ktorého víťazne vyšiel dom svätej Kláry.
 
Na Popolcovú stredu, ktorá v tomto roku pripadla na 22.02., nás prišiel osobne navštíviť veľvyslanec Slovenskej republiky pre Kazachstan a Kirgizskú republiku pán Ľubomír Rehák. Prežili sme spoločne pekné dopoludnie, mali možnosť sa rozprávať a predstaviť našu misiu. Pán veľvyslanec sa tiež zúčastnil oslavy na mestskom úrade mesta Kapčagaj, kde odovzdával slovenské vyznamenanie veteránovi z druhej svetovej vojny. 
Na prvú pôstnu nedeľu 26.02. u nás vo farnosti slávil svätú omšu almatínsky otec biskup Jose Luis, ktorý pri tejto príležitosti priniesol našej farnosti relikvie blahoslaveného Jána Pavla II., ktoré u nás zostali počas pôstneho obdobia. Putovanie relikvií blahoslaveného pápeža po farnostiach diecézy je spojené s práve prebiehajúcim Rokom milosrdenstva v almatínskej diecéze.