« Späť

Odchod otca Jozefa a živé horúce leto na misii v Kapčigaji

Odchod otca Jozefa a živé horúce leto na misii v Kapčigaji

- Správy z Domov Panny Márie Eucharistickej pre deti v Kapčigaji od slovenského kňaza Ondreja Slávika, Júl 2013 -

Júl so sebou priniesol dlhodobo horúce počasie a s ním spojené dobré možnosti na oddych. Spoločne s deťmi sme pravidelne navštevovali miestny aquapark, pekné miesta v okolí  Kapčagajského jazera a organizovali niekoľko výletov do prírody a Almaty. Traja mladí ľudia z našej farnosti spoločne s dobrovoľníčkou Evou navštívili katolícku farnosť v Uralsku. Vďaka starostlivosti dvoch slovenských kňazov, ktorí farnosť spravujú, si odtiaľ priniesli veľa pekných zážitkov.

Počas horúceho mesiaca sme mali viacero návštev. Potešil nás príchod rodičov otca Ondreja, ktorí s nami prežili na misii tri týždne. Videli pekné miesta v okolí Almaty a tiež sa im podarilo navštíviť hlavné mesto Astanu a od nej neďaleké mestá Karaganda a Temyrtau. Okrem pekných miest mali možnosť zoznámiť sa s množstvom príjemných ľudí a tiež s viacerými kňazmi, rehoľníkmi a laikmi pracujúcimi v Kazachstane.

Okrem nich našu misiu navštívili pani Ľubomíra a Mária zo Slovenska, ktoré spolupracujú s profesorom Vladimírom Krčmérym. Aj vďaka spolupráci s pánom profesorom a jeho materiálnej pomoci sa práca na našej misii môže úspešne rozvíjať.

Prijali sme tábory detí a mladých z greckokatolíckej farnosti v Almate a tiež detský tábor z mesta Talgykurgan. Okrem nich nás navštívila na desať dní sestra Samuela z kongregácie sestier Nepoškvrneného počatia Panny Márie a na kratší čas dvaja kňazi z Nemecka a jeden z Poľska.

16.júla sa v našej farnosti konalo rozlúčkové stretnutie kňazov z príležitosti odchodu niektorých kňazov z našej diecézy. Zišlo sa u nás 11 kňazov, ktorí sa v príjemnej atmosfére rozlúčili s otcom Davidom, OFM, otcom Kastitisom a otcom Jozefom, CSsR. Otec biskup Jose Luis poslal pri tejto príležitosti svoj pozdravný a ďakovný list, pretože sa zo zdravotných dôvodov nemohol na stretnutí zúčastniť.

Po odchode otca Kastitisa a jeho návrate na Litvu sme začali pravidelne navštevovať farnosť Doulet, kde jazdíme s pomocníkmi každú nedeľu. Otec Jozef pred svojím odchodom na Slovensko navštívil mestečko Bakanas, kde sa staráme o niekoľko veriacich a tiež spoločne so sestrou Vierou navštívili detský dom v časti Baganašil v Almate, kde žije niekoľko detí, ktoré sme predtým vychovávali u nás.

V júli sme začali opravu strechy na farskom dome a okrem toho sa robia vnútorné opravy v dome svätého Marcial a v našej materskej škôlke, aby sa deti po prázdninách mohli vrátiť do príjemnejších podmienok.

Na konci mesiaca sme sa rozlúčili s otcom Jozefom Jackaninom, CSsR, ktorý na našej misii pôsobil počas celého roku. Jeho priateľstvo a služba boli pre nás veľmi dôležité a veríme, že všetko jeho úsilie v Kapčagaji prinesie veľa plodov. Otec Jozef bude pokračovať vo svojej službe na Slovensku a podľa možností ďalej navštevovať Kapčagaj.    

Pamätáme na Vás vo svojich modlitbách, ďakujeme za všetku pomoc a prosíme ďalej o Vašu duchovnú a materiálnu podporu.

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Zatiaľ bez komentára Buďte prvým