« Späť

September - plní očakávania do nového školského roka

September - plní očakávania do nového školského roka

- Správy z Domov Panny Márie Eucharistickej pre deti v Kapčigaji od slovenského kňaza Ondreja Slávika, September 2013 -

Po dlhých a radostných letných prázdninách v nedeľu prvého septembra deti z našej misie plné očakávania kráčali do školy na slávnosť “Prvého zvonenia”. Spoločne s ostrieľanými školákmi sme vyslali do nového dobrodružstva aj štyroch našich prvákov. Ich odprevádzanie si nenechali ujsť škôlkari, ktorí by najradšej chodili do školy spolu s nimi. Kvôli školskej slávnosti bola svätá omša vo farnosti prenesená na poobedie. Počas nej sme sa modlili za školopovinné deti, študentov, učiteľov, vychovávateľov a požehnávali ich. Posvätili sme aj školské pomôcky a knihy, ktoré budú deti počas roka využívať.
 
 
Začiatkom mesiaca sme prijali tri nové deti, ktorých rodičia nevládzu pre rôzne príčiny zabezpečiť ich školskú dochádzku a každodenné potreby.
 
Na druhý deň sme odprevadili na stredné školy aj študentov a odviezli do mesta Esik  nášho tretiaka Dimu, ktorý tam úspešne navštevuje špeciálnu školu.
 
Farníci Tatiana a Jevgenij Kovaľovi si v sobotu 07.septembra vyslúžili v našom kostole  sviatosť manželstva po 25 rokoch spoločného života. 
 
Sestra Viera sa začiatkom mesiaca vrátila zo svojej dovolenky a sestra Tamara spoločne so sestrami Františkánkami prežila týždeň duchovných cvičení v krásnom prostredí na brehu jazera Esikuľ v Kirgízii. 
 
Naša farnosť sa v sobotu 07.09. a v nedeľu 08.09. spoločne s celou almatinskou diecézou zapojili do modlitieb za mier v Sýrii, ku ktorým vyzýval pápež František.
 
Po dlhodobej úspešnej oprave strechy na farskom dome sa naši robotníci začali zaoberať prácami v ostatných domoch misie, predovšetkým v študentskom dome v Almate.
 
V priebehu mesiaca sme so sestrou Annou znova pracovali na vyúčtovaní rôznych projektov, cez ktoré nám pomáhajú naši dobrodinci a otvárali nové projekty, ktoré nám pomôžu pokračovať v našej činnosti.
 
V polovici septembra obnovili svoju prácu v Kapčagaji po školských prázdninách sestry Františkánky. V tomto roku sa budú vyučovaním školských predmetov a náboženskou výchovou zaoberať sestry Emília a Maximiliána. Sestra Anna prichádza pravidelne spolu s nimi a venuje sa práci v našej kancelárii.
 
Ďakujeme všetkým ktorí nám pomáhate a myslíme na Vás v našich modlitbách. 
 
 
Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Ďakujeme za zdieľanie a informácie o dianí v tejto misii.
Sme radi, že môžeme priamo vidieť, koho podporujeme. emoticon
Odoslané 14.10.2013 19:30.