Mesiac máj v Kapčigaji

Každý deň je plný spomienok, radosti, smútku... . Aj takéto dni boli v mesiaci máj. Niekedy si myslíme, že deň ide za dňom. A predsa je to inak. Hlavne keď ho prežívame pod ochranou Panny Márie. Deti v Kapčigaji vedia, že to je ich hlavná patrónka, mama, sestra, kamarátka, ktorej každý deň odovzdávajú všetko. Panna Mária vie, že aj z tejto diecézy raz budú kňazi, ktorí budú...
Read More About Mesiac máj v Kapčigaji »

Veľká noc v Kapčigaji

So začiatkom apríla sme spoločne slávili sviatok Veľkej Noci. Na veľkonočný pondelok sme sa s deťmi vybrali do Almaty. Cieľom bola návšteva múzea dinosaurov. Deti mali z toho veľký zážitok.  Popritom mohli spoznať i his tóriu svojho národa. Výlet sme ukončili prechádzkou i rôznymi hrami v Parku Prezidenta.  O týždeň neskôr, v našej farnosti bola birmovka. ...
Read More About Veľká noc v Kapčigaji »

Marec v Kapčigaji

Okrem daru tanca, deti majú nadanie i na spev. Aňa, Ľuda, Daša, Tánia sa zúčastnili  16 marca  hudobného stretnutia v Ščutinske. Tu mali možnosť nazrieť hlbšie do krásy hudby.   A 24 marca Tánia bola na konkurze spevu v Almate, kde obsadila 3 miesto.   V marci deti majú jarné prázdniny a je tu čas na spoločné biskupské stretnutie detí i mládeže. Na...
Read More About Marec v Kapčigaji »

Mesiac február

Mesiac február sa začal sviatkom zasväteného života. Ďakovali sme Pánovi za dar služby i lásky, ktorým sa deťom tak bohato dostáva od Sestier Služobničiek Nepoškvrneného Počatia Panny Márie.  V polovici februára v Almate sa konal medzinárodný konkurz tanca. Na tomto konkurze vystúpil i náš Arťom so svojou tanečnicou Veronikou.    Počas Veľkého pôstu sa...
Read More About Mesiac február »

Aj my sme očakávali rok 2018

Hoc sme ešte deti, aj my sme očakávali rok 2018 modlitbou a taktiež veselo. Vychovávatelia pripravili zaujímavý program plný hier a tanca. Samozrejme my sme sa obliekli ináč, ako po všedné dni. Hoci bola noc, aj do modlitby sme sa zapájali. Najlepšie sa nám spievalo počas modlitby. „Kto spieva, ten sa dvakrát modlí”.  Je to už, dá sa povedať i tradícia, že počas vianočného...
Read More About Aj my sme očakávali rok 2018 »
Showing 1 - 5 of 85 results.
Items per Page 5
of 17